ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคธัญญบุรี

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคธัญญบุรี พร้อมแสดงความยินดี นายสุพจน์ ทางเณร ในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์ ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*