มอบตัวนักเรียน นักศึกษารอบทั่วไป (รอบที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษารอบทั่วไป (รอบที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง(ปวส.) นำโดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันเสาร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*