เข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ๖

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง นำนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี