ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอยายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับเพชร)

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ ทองระอา รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอยายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับเพชร) ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมาตรศรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*