โครงการเข้าพิธีประจำกองอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยกองลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ จัดโครงการเข้าพิธีประจำกองอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยนายพิพัฒน์ ทองระอา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง