”วันครู “ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง นำโดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน ”วันครู “ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*