โครงการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*