โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ(วันคริสมาสต์และวันปีใหม่) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยแผนกวิชาสามัญจัดโครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ(วันคริสมาสต์และวันปีใหม่) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยนายพิพัฒน์ ทองระอา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*