โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารโดมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*