สอนอาชีพระยะสั้น “งานประดิษฐ์จากหิน ครัสตัล ลูกปัด” (สายคล้องแมส)

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ และร่วมสอนอาชีพระยะสั้น “งานประดิษฐ์จากหิน ครัสตัล ลูกปัด” (สายคล้องแมส) ในวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณสนามหญ้าก

ระ ทรวงศึกษาธิการ