“วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” ปี 2565

 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” อ่านต่อ…