ประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๕

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*