โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*