โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง