โครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์การใช้ประโยชน์เพื่อชุมชน

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดโครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์การใช้ประโยชน์เพื่อชุมชน โดยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*