พิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ ทองระอา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะหน้าอำเภออู่ทอง