ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู พนักราชการครู

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง พร้อมด้วยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการ จัดประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู พนักราชการครู ครั้งที่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปรีดียาธร วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*