จัดประชุมครูหัวหน้าแผนกเกี่ยวกับการจัดตารางสอนและหนังสือเรียน

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง พร้อมด้วยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการ จัดประชุมครูหัวหน้าแผนกเกี่ยวกับการจัดตารางสอนและหนังสือเรียน ในวันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมาตรศรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
+17

Leave a comment

Your email address will not be published.


*