ให้การต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง พร้อมด้วยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการมอบเกียรติบัตรเครือข่ายสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมแสดงความยินดีกับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
+11

Leave a comment

Your email address will not be published.


*