วันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day)

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ในวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*