รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบแชมป์ชิงแชมป์ ประจำปี พ.ศ.2564

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เข้ารับรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบแชมป์ชิงแชมป์ ประจำปี พ.ศ.2564 ชื่อรางวัล อุปกรณ์เก็บขยะ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทางระบบออนไลน์ (Zoom) ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

Leave a comment

Your email address will not be published.


*