ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมทำแบบสำรวจในการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ ให้นักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง พร้อมด้วยนายสายชล ศิษย์ฤาษี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมทำแบบสำรวจในการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ ให้นักเรียน นักศึกษา โดยจะเริ่มฉีดวัคซีน Pfizer ในต้นเดือนตุลาคมนี้ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*