ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix -it จิตอาสา

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง นำโดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix -it จิตอาสา ออกรับบริการประชาชน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการเกษตร รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ตำบลดอนคา ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
+18

Leave a comment

Your email address will not be published.


*