ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

นางนภัสสร สุวรรณประทีป ประธานแม่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ออกตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองพร้อมคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมาตรศรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
+2

Leave a comment

Your email address will not be published.


*