“การเขียนแผนธุรกิจ” ผ่านระบบ Google Meet ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดโครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาหลักสูตร “การเขียนแผนธุรกิจ” ผ่านระบบ Google Meet ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยนายชัยวัสส์ ติวสร้อย ครู ค.ศ.๒ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมาตรศรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*