การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้รับรางวัลรางวัลที่ ๒ อุปกรณ์เก็บขยะ และรางวัลชมเชย เครื่องตำแนวตั้งอเนกประสงค์พลังงาน ๒ ระบบ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ โรงแรมภูรินดา ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*