ประกาศวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา

อ่านต่อ…

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*