โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การทำเจลแอลกอฮอล์”

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การทำเจลแอลกอฮอล์” ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564  ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*