การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดในรอบตัดสินรางวัลระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ ผลงาน ๑.เครื่องตำแนวตั้งพลังงาน ๒ ระบบ ๒.อุปกรณ์เก็บขยะ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*