ขั้นตอนการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการ  การชำระเงิน

– มีการชำระเงินเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ค่าบำรุงการศึกษา   ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อไปชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ***สำหรับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส. 2 ถ้าไม่สะดวกในการปริ๊นสามารถติดต่อครูที่ปรึกษาเพื่อรับบัตรลงทะเบียนได้****
****ห้ามชำระผ่านตู้ ATM และห้ามชำระผ่านทางแอพพลิเคชั่นธนาคาร****

ระดับ ปวช. 1
– รับบัตรลงทะเบียนที่ครูที่ปรึกษา  และส่งคืนที่ครูที่ปรึกษา( ไม่ต้องดาวน์โหลดเอกสารใดๆเพื่อชำระเงินเนื่องจากชำระแล้ววันมอบตัวเว้นเสียแต่ผ่อนผันให้ติดต่องานการเงิน)
(ในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

ระดับ ปวช.2 ปวช 3 และ ปวส.2 
– สามารถดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนได้จากเว็บไซต์   https://std2018.vec.go.th/web/
– วิธีการดาวน์โหลดตามลิงค์นี้   http://www.uic.ac.th/web2015/?p=28751&preview=true

คำแนะนำ
1. กรอกชื่อนามสกุลนักเรียนนักศึกษา ทั้งสองส่วนให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
2.เก็บเอกสารส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษาและหลักฐานการจ่ายเงินที่ได้จากธนาคาร มายื่นที่งานการเงินในวันลงทะเบียนที่กำหนดไว้
3. ในการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จะมีค่าธรรมเนียม 10 บาท
4. จ่ายผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564  หากเลยระยะเวลาที่กำหนดถือว่าเป็นการลงทะเบียนล่าช้า ต้องชำระค่าปรับล่าช้าเพิ่ม จำนวน  100 บาท
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.ผกาแก้ว โทร 094-6285245

ส่วนที่ 2 ค่ากิจกรรม   ให้นำเงินสดมาชำระที่วิทยาลัยในวันมอบตัว
 – ระดับ ปวช. 2,ปวช.3 และ ปวส.2   จำนวน  400 บาท
– ระดับ ปวช. 1  จำนวน  1,200 บาท และ ปวส. 1 จำนวน 800 บาท (สำหรับผู้ที่ยังไม่จ่ายค่ากิจกรรมในวันมอบตัว)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.โสรยา โทร 097-2564126

————————————————————————————————————————–

ขั้นตอนที่ 2  มาลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษามาลงทะเบียน เวลา 8.00 น. ณ อาคารโดม และพบครูที่ปรึกษาและลงทะเบียน สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย

– เอกสารการชำระเงินส่วนที่ 1 และหลักฐานการชำระเงิน โดยถ่ายเอกสารมาด้วยจำนวน 2 ชุด เพื่อส่งคืนที่ครูที่ปรึกษา
– เงินค่ากิจกรรม

————————————————————————————————————————–

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ : งานการเงิน 094-6285245, งานทะเบียน 081-0180885

*********    ขอความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัยมาด้วยคะ    ******************

Leave a comment

Your email address will not be published.


*