วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง รับรางวัล การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เข้ารับรางวัล การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๗ ผลงาน ๑.รถเข็นสตรีทฟู๊ดไฟฟ้าพลังงานสะอาด (ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) รางวัลชนะเลิศ ๒.รถตัดหญ้ารีโมทคอนโทรลพร้อมสถานีประจุไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน)รางวัลรองชนะเลิสอันดับ ๑ ๓.ไรซ์เบอรี่กาละแม (ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร) รางวัลชนะเลิศ ๔.โคมไฟฆ่าเชื้อแบบทำงานอัตโนมัติ (ประเภทที่ ๗ สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์) รางวัลชนะเลิศ ๕.เครื่องอัดถ่าน(ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ) รางวัลชนะเลิศ ๖.Smart boat เรือให้อาหารปลาอัตโนมัติ(ประเภทที่ ๙ สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์) รางวัลชนะเลิศ ๗.สบู่เปลือกไข่น้ำผึ้งขัดส้นเท้า (ประเภทที่ ๘ สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) ในวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารโดม ๗๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*