โครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสระพังลานและโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองร่วมกับโรงเรียนวัดสระพังลาน จัดโครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสระพังลานและโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ โดยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดสระพังลาน ต.สระพังลาน อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*