ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ เข้าตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมาตรศรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*