ประชุมเชิงปฏิบัติการ Learning Innovation สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในยุค New Normal

ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง พร้อมด้วยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Learning Innovation สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในยุค New Normal โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*