นิเทศการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยดร.ชาตรี จำปาศรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมาตรศรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*