ประกาศวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องทดลองเครื่องกลไฟฟ้า AC และ DC ขนาด 300 W ชนิดมีเซนเซอร์วัดแรงบิดจริงในตัวแบบแผงโมดูล

พร้อมมาตรฐานมอเตอร์รางเลื่อนโปรแกรมทดลอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)….. อ่านต่อ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*