พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) โดยนายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลา SML ม.6 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*