ประชุมครูหัวหน้าแผนกวิชา

นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดประชุมครูหัวหน้าแผนก เรื่องการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมาตรศรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*