โครงการวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*