มอบทุนการศึกษาวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดมอบทุนการศึกษาวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยนายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน และคุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการมอบทุน ในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*