โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๖๘ พรรษาและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันศุกรที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทวารวดี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*