ต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง นำโดยนายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียน การสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-๑๙ และให้กำลังใจแก่บุคลากรภายในวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*