ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ตรวจพื้นที่ในวิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง นำโดยนายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา และอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-๑๙) ตามกระทรวงสาธารณสุข ในวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*