นายอำเภออู่ทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง นำโดยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-๑๙) ตามกระทรวงสาธารณสุข ในวันศุกร็ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*