ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดโครงการตรวจสุขภาพ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*