วันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง นำโดยนายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง พร้อมด้วยคณะครู ร่วมตรวจคัดกรอง นักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าเรียน เพื่อป้องกันไวรัสโควิดิ ๑๙ ในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*