มอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๓)

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดการมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๓) สาขาการบัญชี สาขาการตลาดและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวส.๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*