มอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ ต้านภัยไวรัส COVID-๑๙

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ ต้านภัยไวรัส COVID-๑๙ ให้กับสำนักงานพื้นที่พิเศษ๗ (อพท.๗) ในวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ตลาดโตโลโปตี้ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*