แจกเจลล้างมือแอลกอฮอล์

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อนำแจกประชาชน ในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ตลาดนัดกำนันเสริม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*