การตรวจประเมินกองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองพร้อมด้วย นายโกเมศ โตอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าทำการตรวจประเมินกองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*