มอบโล่รางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน

นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มอบโล่รางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดสิ่งประดิษฐ์เเละนวัตกรรมในโครงการ Thailand New Gen Inventors Award (I-New Gen Award ๒๐๒๐) ภายในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ชื่อผลงาน เครื่องตำแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด ในวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*